Zavrít

Podmienky inzercie

Podmienky používania služieb webového portálu BazarKnih.sk

BazarKnih.sk je inzertný server prevádzkovaný fyzickou osobou – Ha Duy Huy, IČO: 07876823 so sídlom Bartáková 36, 14000 Praha – Česká republika, ďalej len Prevádzkovateľ.

Server umožňuje bezplatné zverejňovanie a vyhľadávanie ponúk kníh fyzických osôb a podnikateľských subjektov, ďalej len Používateľov. Knihy je možné inzerovať len veľmi špecifickým spôsobom, t. j. jeden kus, jedna špecifikácia, typ a veľkosť. Všetky služby webového portálu BazarKnih.sk sú Používateľom poskytované bezplatne.

Výnimkou sú doplnkové funkcie. Doplnkovou funkciou sa rozumie nadštandardná možnosť alebo funkcia, ktorej aktivácia nie je nevyhnutnou podmienkou pre využívanie základných služieb portálu BazarKnih.sk – napríklad zvýrazňovanie inzerátov, prednostné zaraďovanie inzerátov umiestnených na webovom portáli BazarKnih.sk.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať potrebné zmeny v inzeráte, inzerát vôbec nezverejniť alebo inzerát z ponuky bez náhrady vyradiť, ak je v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republika, podmienkami inzercie BazarKnih.sk alebo dobrými mravmi. Inzeráty, ktoré sú označené ako predané, najmä upravujeme a presúvame do príslušnej kategórie.

Prevádzkovateľ má právo inzerát vymazať, ak je inzerát zaradený do nesprávnej kategórie s ohľadom na text inzerátu alebo ak inzerát vzbudzuje dojem, že Používateľ je iná právnická alebo fyzická osoba.

Prevádzkovateľ má právo vymazať inzerát aj v prípade podozrenia, že inzerát je v rozpore s podmienkami portálu BazarKnih.sk.

Na inzertnom serveri BazarKnih.sk je zakázané inzerovať:

ktorá nijako nesúvisí s témou webového portálu BazarKnih.sk
Ktorá porušuje platné zákony Slovenskej republiky.
Ktorá neuvádza aspoň minimálnu cenu.
Ktorá neobsahuje obrázky.
Knihy, ktorých uvedená cena je 1 eur.
Upozornenie! Predmetom sprostredkovania inzercie na serveri BazarKnih.sk je len sprostredkovanie kontaktu medzi inzerentom a záujemcom o kúpu alebo predaj kniy.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za kvalitu alebo stav knih, ani za pravdivosť informácií uvedených v inzeráte. Používateľ je zodpovedný za overenie pravdivosti informácií a stavu knihy pred jeho kúpou alebo predajom. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za žiadne transakcie alebo rokovania medzi Používateľmi, ktoré vzniknú na základe inzercie na serveri BazarKnih.sk. Používateľ je zodpovedný za svoje konanie a za obsah svojej inzercie.

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek a bez udania dôvodu odstrániť inzerát, ktorý porušuje podmienky inzercie alebo zákony Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ má tiež právo kedykoľvek a bez udania dôvodu zmeniť alebo upraviť tieto podmienky inzercie. Užívateľ je povinný oboznámiť sa s aktuálnym znením podmienok inzercie pred každým vložením inzerátu na server BazarKnih.sk.